Frysning av livsmedel bevarar den från den tid den är beredd till när den äts. Sedan tidiga tider har bönder, fiskare och trappare bevarat korn och producerat i ouppvärmda byggnader under vintersäsongen.

Frysning av mat saktar ned sönderdelning genom att vrida kvarvarande fukt i is, vilket hämmar tillväxten hos de flesta bakteriearter. I livsmedelsindustrin finns två processer: mekanisk och kryogen (eller flash-frysning). Den frysande kinetiken är viktig för att bevara matkvaliteten och konsistensen. Snabbare frysning ger mindre iskristaller och upprätthåller cellstruktur. Kryogen frysning är den snabbaste frysningsteknologin som är tillgänglig på grund av den ultra låga flytande kväve-temperaturen -196 ° C (-320 ° F).

Behållning av mat i hushållskök under moderna tider uppnås med användning av hushållsfrysare. Godkända råd till hushållare var att frysa mat på inköpsdagen. Ett initiativ från en stormarknadskoncern 2012 (bakom Storbritanniens program för avfall och resurser) främjar frysning av mat “så snart som möjligt fram till produktens” användningsdatum “datum. Food Standards Agency rapporterades som stöd för förändringen, förutsatt att maten hade lagrats korrekt fram till den tiden.